De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Laurien Lub Photography behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.Een overeengekomen prijs of pakket zal echter na de opdrachtbevestiging niet meer wijzigen.Bij het boeken van een reportage gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

1.Auteursrecht

1.1 Het auteursrecht van alle gemaakte en vastgelegde beelden, blijft immer in het bezit van Laurien Lub Photography.

2.Gebruiksrecht

2.1 De klant krijgt het gebruiksrecht over de geleverde beelden. Deze rechten zijn alleen van toepassing op privegebruik. De beelden mogen niet gebruikt worden voor commerciele of non-profit doeleinden. Dit betekend dat de beelden niet zonder toestemming gepubliceerd mogen worden in gedrukte media, doorverkocht of mogen worden ingezonden voor fotowedstrijden.

3.Promotiedoeleinden

3.1 Bij het boeken van een reportage, geeft de klant Laurien Lub Photography toestemming om de gemaakte beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden. Hieronder vallen o.a het plaatsen van beelden op social media, op de eigen website, of het gebruiken van beelden voor bijvoorbeeld flyers. Na het accepteren van de opdracht en de ontvangst van de opdrachtbevestiging, heeft de klant maximaal 3 dagen de tijd om schriftelijk bezwaar te maken op gebruik aan Laurien Lub Photography. Na deze termijn komt het bezwaar op gebruik automatisch te vervallen.

4.Betaling

4.1 Een aanbetaling van 50% van de opdrachtprijs, dient 7 dagen voorafgaand aan de afgesproken datum, te zijn voldaan op het bankrekeningnummer van Laurien Lub Photography. Na betaling is de opdracht definitief. Indien er sprake is van annulering (zie Annuleren) is de aanbetaling niet restitueer baar en is blijvend verschuldigd.

4.2 De factuur wordt met zorg opgemaakt maar dient door de klant zelf gecontroleerd te worden op eventuele onjuistheden voor deze betaald wordt. De factuur dient binnen een betalingstermijn van 14 dagen voldaan te zijn, leidend hierin is de factuurdatum die op het document staat. Wanneer de aanbetaling niet is voldaan zal er geen fotoshoot plaatsvinden en indien er nadat de shoot heeft plaatsgevonden, niet voor de gekozen beelden betaald wordt, zullen deze niet aan de klant geleverd worden.

Trouwreportages

4.3 Wanneer de opdracht voor een trouwreportage definitief is, zal de klant de aanbetaling van €250.- overmaken op het rekeningnummer van Laurien Lub Photography. In de opdracht bevestiging zullen de betreffende afspraken m.b.t. het gekozen pakket worden samengevat. Bij het annuleren van een trouwreportage gelden specifieke annuleringsvoorwaarden (zie Annuleren).

5.Annuleren

Algemene shoots

5.1 De fotograaf heeft het recht om een locatiereportage (buiten)te annuleren in geval van slecht weer.De beslissing hierover ligt altijd bij de fotograaf. Deze beslissing wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande reportage gemaakt en de klant zal hier tijdig van op de hoogte worden gesteld.

5.2 Bij annulering (zonder overleg met de fotograaf) tot 24 uur voor de shoot, wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht wat overeenkomt met de 50% aanbetaling die voorafgaand door de opdrachtgever verschuldigd is. Mocht de fotograaf door omstandigheden (ziekte, ongeval, technische storing of een andere vorm van overmacht) niet op de afgesproken data aanwezig kunnen zijn, zal er kosteloos een nieuwe afspraak worden gepland.

Trouwreportages

5.3 Bij het tot stand komen van de opdracht voor een trouwreportage, worden de gemaakte afspraken samengevat in een opdrachtbevestiging. Deze dient ondertekend door de klant geretourneerd te worden aan Laurien Lub Photography. Wanneer de opdracht definitief is, zal opdrachtgever de aanbetaling van €250.- overmaken op het rekeningnummer van Laurien Lub Photography. Bij het annuleren van een trouwreportage gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Bij het annuleren van de trouwreportage 3 maanden voorafgaand aan de overeengekomen datum is 50 % van het totaalbedrag/gekozen pakket verschuldigd.

Bij het annuleren van de trouwreportage 2 maanden voorafgaand aan de overeengekomen datum is 60 % van het totaalbedrag/gekozen pakket verschuldigd.

Bij het annuleren van de trouwreportage binnen 1 maand van de overeengekomen datum is 75% van het totaalbedrag/gekozen pakket verschuldigd.

Leveringsvoorwaarden

Bestanden worden digitaal aangeleverd na betaling van het factuur. Een bruidsreportage wordt aangeleverd op een USB-stick.

De klant krijgt binnen 10 werkdagen na de shoot/reportage een link toegestuurd van een online galerie. Vanuit deze galerie kan de klant een selectie uit de beelden maken. Nadat deze keuze is doorgegeven, zullen de beelden verder worden bewerkt. Denk hierbij aan kleur/contrast, het eventueel rechtzetten en/of bijsnijden van de beelden. Na uiterlijk 4 weken zullen de bewerkte beelden digitaal aan de klant worden verstuurd. Laurien Lub Photography werkt met een gekalibreerd beeldscherm. De klant heeft geen recht op terugbetaling, nieuw product of andere vergoeding, wanneer de kleurweergave of helderheid van de beelden anders wordt weergegeven op het beeldscherm van de klant omdat hij/zij geen gekalibreerd beeldscherm heeft.

Naamsvermelding

De klant ontvangt van ieder beeld een groot en een klein formaat bestand. Het groot formaat bestand is bedoeld voor privegebruik, zoals drukwerk. Wanneer de klant beelden op social media wilt plaatsen, is het beter voor de kwaliteit om het klein formaat bestand te gebruiken. Het plaatsen van bijgesneden beelden op social media is niet toegestaan.

Klachten

Klachten dienen binnen 7 dagen na het leveren van de beelden, per email te worden verstuurd. De klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden. Bij een gegronde klacht zal deze in behandeling worden genomen. De beelden die worden gemaakt tijdens de reportage, zijn naar vrije interpretatie van de fotograaf en berusten op de artistieke autonomie van de fotograaf.